CHALMERS TRACK AND FIELD

information

Svenska

IFK Lions är en träningsgrupp för den som vill träna friidrott för att hålla sig i form och ha en trevlig träningsgrupp. Vi ser det som ett utmärkt alternativ till gymkortet. Gruppen är öppen för personer mellan 19 och 35 år och ingen tidigare erfarenhet inom friidrott behövs. Vi tror att ett intresse att utöva sporten är tillräckligt, man behöver inte vara ett proffs! Kom och träna med oss och FUEL YOUR INNER ROAR!

Riktlinjer:

 • Kostnader:
  • Medlemskapsavgift (IFK+CIS): 350kr
  • Träningsavgift: 1000kr
  • Entréavgift, Friidrottens Hus: 2500kr
 • Ingår I Gruppen:
  • Gruppträning led av aktiva
  • Full tillgång till Friidrottens Hus
  • Tillgång till Slottskogsvallen vid av IFK bokade tider under sommaren
  • Möjlighet att tävla för IFK Göteborg Friidrott
 • Åtaganden:
  • Medverka 8h som volontär/funktionär vid event (om det finns efterfrågan på pluggstugor, annars krävs 16h arbete vid event)
  • Medverka 8h som volontär på pluggstugor (om det finns efterfrågan på pluggstugor, annars krävs 16h arbete vid event)
  • Vid eget tävlande, betala startavgifter (och andra avgifter) själv
  • Vid medverkan på träningsläger, betala fullt pris, utan subventioner
 • Kvalifikationer för deltagande:
  • Mellan 19 och 35 års ålder
  • Intresse i att samarbeta för ett gott träningsklimat
  • Bli medlem i IFK och CIS

English

IFK Lions is a training group for people wanting to do Track & Field to stay healthy and have fun in a group! We think of it as a great alternative to the gym-card. The group is open for people between 19 and 35 years old and no previous Track & Field background is needed. We think it is enough with an interest in doing the sport rather than being a professional. Join us and FUEL YOUR INNER ROAR!

Guidelines:

 • Costs:
  • Membership fee (IFK+CIS): 350kr
  • Training fee: 1000kr
  • Entrance card, Friidrottens Hus: 2500kr
 • Included in the group:
  • Group training led by athletes
  • Full access to Friidrottens Hus
  • Access to Slottskogsvallen during IFK booked time slots in the summer
  • Possibility to compete for IFK Göteborg Friidrott
 • Obligations:
  • Attend 8h per year of volunteer work at events (if there is demand for volunteer work as a tutor, otherwise 16h of work at events)
  • Attend 8h per year of volunteer work as tutors (if there is demand for volunteer work as a tutor, otherwise 16h of work at events)
  • If competing, paying for all the starting (and other) fees yourself
  • If attending training camps, paying full price, without subsidies
 • Qualifications for participation:
  • Between 19-35 years old
  • Interest in collaborating for a good training climate
  • Becoming a member of IFK and CIS

Filip Linnér

Ioanna Motschan-Amren

Translate »