Chalmers enade sportsällskap (CHESS)

CHESS är samarbetsforum mellan samtliga studentdrivna sportföreningar på Chalmers. Forumets två huvudsakliga sakfrågor är motionshallen i kårhuset och samordning av Chalmers Mästerskap. Möten hålls måndag LV1 varje läsperiod med representanter från alla sportföreningar. Om du har frågor om forumet eller vill lyfta något till mötet kan man höra av sig till CIS via mailadress längst ned på sidan. 

Chalmers Mästerskap

CM:s samordnas av CIS och dess regelverk bestäms av CHESS mötet. För att arrangera CM finns ett bidrag av 2000 kr att ansöka om under villkoren som beskrivs i regelverket för CM. Om fler än 5 CM:s arrangeras på ett läsår utses en vinnare i CM ligan. För frågor och stöd för att arrangera CM kan man kontakta CIS via kontaktuppgifterna längst ned på sidan. 

CM i virtuell träning 20/21

Translate »