Chalmers Yoga

breath. get grounded.

Ready for a yoga adventure? Take a dive into our guided yoga classes every week at Chalmers Johanneberg! 

Bring a mat, a smile, a good vibe, and the most important one: a water bottle.

Feel free to reach out and connect with us!

information

Svenska:
 
Chalmers yoga klasser erbjuds till dig som Chalmers student och medlem i CIS för både ökad mental och fysisk förmåga genom att koppla samman rörelser med andetag. Ökat fokus och medvetenhet har stor potential att både förbättra studieprestationer och din livskvalitet. Fysiskt sätt arbetar vi med att öppna upp tighta områden i kroppen samt öka stabilisering och balans. Under klasserna kommer du få lära dig olika verktyg för att öka medvetenhet om dig själv, din omgivning samt hur du reagerar på din omgivning. 
 
Klasserna som erbjuds inriktar sig både till nybörjare och erfarna genom att erbjuda grundläggande sekvenser följt av valbara modifikationer för ökad utmaning. Samtliga klasser hålls på Engelska. 
 
Yogaformen som erbjuds är Vinyasa flow, vilket är en mer fysisk form av yoga där man rör sig mellan olika positioner med varje andetag. Det är därför bra att vara beredd på att dusch kan behövas efter klasserna. Varje klass startar med en lugnare centrering och uppvärmning, följt av en flödes och balans del, och avslutas till sist med en avslappningsdel. 
 
——————————
English: 
 
Chalmers Yoga classes are offered to you as a Chalmers student and member of CIS for both increased mental and physical ability by connecting moments with your breath. Increased focus and awareness have great potential to improve both your studying performance as well as your quality of life. Physically we are opening up tight areas of the body together with increasing balance and stabilization. During the classes you will learn different tools to increase awareness of yourself, your surroundings and how you react to your surrounding. 
 
The offered classes are suitable for beginners as well as more experienced practitioners by offering foundation sequences followed by optional modifications for increased challenge. All classes are held in English.
 
This semester we are two instructors, Siddharth Kasaraneni and Thao Tiffany Ha.
Sid will offer a flow that is inspired from different styles of yoga, for a group of up to 30. The focus will be on the balance of strength and mindfulness. This class will comprise of meditation, breathing techniques, yoga poses that allows us to accept our body and mind in order to expand and let ourselves go outside the comfort zone. Priority will be given for those of you who are regular. The remaining available spots will be offered on a first come first serve basis. 
 
Thao will offer Hatha Yoga classes, where the focus will be reducing stress, improving flexibility in the spine and hamstrings and core strength as well as balance. 
 
𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 our 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬, follow our facebook group: 
 
Please confirm if you can join most classes and tell a bit about your experience with yoga.
Feel free to reach out if you have any questions. Hope to see you soon! 
Sid and Thao.
 
 

Kontakt

Ansvariga 23/24

Translate »