Chalmers Yoga

information

Svenska:
 
Chalmers yoga klasser erbjuds till dig som Chalmers student och medlem i CIS för både ökad mental och fysisk förmåga genom att koppla samman rörelser med andetag. Ökat fokus och medvetenhet har stor potential att både förbättra studieprestationer och din livskvalitet. Fysiskt sätt arbetar vi med att öppna upp tighta områden i kroppen samt öka stabilisering och balans. Under klasserna kommer du få lära dig olika verktyg för att öka medvetenhet om dig själv, din omgivning samt hur du reagerar på din omgivning. 
 
Klasserna som erbjuds inriktar sig både till nybörjare och erfarna genom att erbjuda grundläggande sekvenser följt av valbara modifikationer för ökad utmaning. Samtliga klasser hålls på Engelska. 
 
Yogaformen som erbjuds är Vinyasa flow, vilket är en mer fysisk form av yoga där man rör sig mellan olika positioner med varje andetag. Det är därför bra att vara beredd på att dusch kan behövas efter klasserna. Varje klass startar med en lugnare centrering och uppvärmning, följt av en flödes och balans del, och avslutas till sist med en avslappningsdel. 
 
——————————
English: 
 
Chalmers Yoga classes are offered to you as a Chalmers student and member of CIS for both increased mental and physical ability by connecting moments with your breath. Increased focus and awareness have great potential to improve both your studying performance as well as your quality of life. Physically we are opening up tight areas of the body together with increasing balance and stabilization. During the classes you will learn different tools to increase awareness of yourself, your surroundings and how you react to your surrounding. 
 
The offered classes are suitable for beginners as well as more experienced practitioners by offering foundation sequences followed by optional modifications for increased challenge. All classes are held in English.
 
This semester we are two instructors, Siddharth Kasaraneni and Adriana Ito.
Sid will offer a flow that is inspired from different styles of yoga, on Sundays at 10.00-11.30 (Scaniasalen, starting the 3rd Oct ), for a group of up to 20. The focus will be on the balance of strength and mindfulness. This class will comprise of meditation, breathing techniques, yoga poses that allows us to accept our body and mind in order to expand and let ourselves go outside the comfort zone. Priority will be given for those of you who are regular. The remaining available spots will be offered on a first come first serve basis. 

𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐢𝐝’𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐚𝐧 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐝𝐤𝐚𝐬@𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐧𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐡 or signup using the link https://forms.gle/ue2LYmEM5T29nmko7

Adriana will offer Ashtanga Mysore classes on Tuesdays and Thursdays at 17.00 (Scaniasalen), in a semi-private format, for a group of 5 people. Ashtanga is an energetic type of yoga that focuses on synchronizing the movement and the breath. Preference will be given for students that can commit for the whole period (all Tuesdays and Thursdays from the 05th Oct to the 18th of Nov). If we have more people interested than available spots, preference will also be given to those that have been practicing yoga (any type) for a longer time. 

𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚’𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐚𝐧 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚.𝐢𝐭𝐨@𝐜𝐡𝐚𝐥𝐦𝐞𝐫𝐬.𝐬𝐞. 
Please confirm if you can join most classes and tell a bit about your experience with yoga/Ashtanga.
Feel free to reach out if you have any questions. Hope to see you soon! 
Sid and Adri.
 
Yoga Schedule for 2021
Tuesdays 17-18.30 (28/9-18/11)
Thursdays 17 – 18.30
Sundays 10 – 12.00

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Kontaktinformation

Ansvariga 21/22

Translate »