Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. CIS är anslutna till RF.

Svensk idrott är en traditionell demokratisk folkrörelse. Basen är människor som sluter sig samman i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Det gör Riksidrottsförbundet till en ideell förening. Föreningarna är samlade i så kallade specialidrottsförbund, huvudsakligen organiserade utifrån olika idrotter.

Några förbund, så kallade fleridrottsförbund, riktar sig i stället till särskilda grupper. Några exempel på det är Skolidrottsförbundet, Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens huvudorganisation. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet.