LOK-stöd och IdrottOnline

För att administrera medlemsregister, medlemsavgifter, söka bidrag (ex. Idrottslyftet) och erhålla aktivitetsstöd i form av LOK-stöd, bland flera, så använder sig CIS av IdrottOnline.

Varje sektionsstyrelse erhåller ett inlogg till IdrottOnline där administration kan genomföras av behöriga personer. Hur IdrottOnline används finns det instruktioner för i CAP.

Länk till IdrottOnline finns till höger.