Centrala administrationsportalen

För idrottssektionerna inom CIS ämnar föreningen att underlätta för sektionerna i så stor utsträckning som möjligt med det administrativa arbetet. För att göra föreningen enhetlig och hjälpa alla sektioner att bedriva sin administrativa verksamhet på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt så finns CAP – Centrala Administrationsportalen till hands.

CAP kan liknas vid CIS eget verksamhetssystem där föreningen samlar allt som är av nytta för sektionerna i form av exempelvis mallar, riktlinjer, guider och manualer. Behöriga ledare kan logga in för att få tillgång till de interna resurserna.

För att komma åt materialet som finns tillgänglig så använd de inloggningsuppgifter som sektionen (eller du som individ) har erhållit och logga in via länken till höger.

 

g-suite