CHESS och CM

Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) ansvarar för att samordna Chalmers Enade Sportsällskap (CHESS) och informera denna om idrottsverksamhetens utveckling vid Chalmers Studentkår. Under CHESS-mötena som hålls två gånger per läsperiod så handlar det kort och gott om att se till så att olika Chalmersmästerskap (CM) arrangeras under året och att man organiserat ser till att underhålla och kontinuerligt förbättra Chalmers Studentkårs motionshall i samråd med husansvarig (HA).

Ordförande i CIS kallar berörda föreningar, kommittéer och sektioner till mötet och vid eventuella frågor föreslås det att ta kontakt med denne.

Under CHESS-möten till handlingarna så har följande CM planerats för läsåret:

Datum Arrangör CM-sport
6 maj Chalmers Golfsällskap Golf
 TDlaget – Teknisk Design Beachvolleyboll
MISS – Maskinteknik Spökboll
FIF – Teknisk Fysik Basket
 frITid  –
Virus – Väg och vatten
AE
A Stafett
E
IF – Industriell Ekonomi Fotboll
H Innebandy
KfKb
K
D Kubb