CHESS & CM

Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) ansvarar för att samordna Chalmers Enade Sportsällskap (CHESS) och informera denna om idrottsverksamhetens utveckling vid Chalmers Studentkår. Under CHESS-mötena som hålls två gånger per läsperiod så handlar det kort och gott om att se till så att olika Chalmersmästerskap (CM) arrangeras under året och att man organiserat ser till att underhålla och kontinuerligt förbättra Chalmers Studentkårs motionshall i samråd med husansvarig (HA).

Ordförande i CIS kallar berörda föreningar, kommittéer och sektioner till mötet och vid eventuella frågor föreslås det att ta kontakt med denne.

Under CHESS-möten till handlingarna så har följande CM planerats för läsåret:

Datum Arrangör CM-sport
CIS – Chalmers Golfsällskap Golf
26 nov CIS – Simsektionen Uttrarna Simning
8 okt CIS – Chalmers Fotbollssällskap Fifa
TDlaget – Teknisk Design Beachvolleyboll
MISS – Maskinteknik Spökboll
FIF – Teknisk Fysik
frITid  –
Virus – Väg och vatten Handboll
AE
A Stafett
E
IF – Industriell Ekonomi Fotboll
 10 nov H Innebandy
KfKb
K
D Kubb