Month: november 2016

CIS – Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) har som mål att underlätta och uppmuntra kårens medlemmar att ta upp en ny eller gammal idrott tillsammans med andra likasinnade Chalmerister. Detta genom att vara en mötesplats och underlätta med att starta upp idrottsgrupper, eller så kallade idrottssektioner, inom sällskapet. Det fungerar genom att sällskapets styrelse, efter önskemål från Chalmerister, […]